FOQUS MAGAZINE


Hoe realiseer je als hogeschool of universiteit cocreatie met het werkveld? Waar ligt de meerwaarde voor alle betrokkenen en waar moet je in de praktijk voldoende aandacht voor hebben?


Voortdurend vernieuwen door inspraak en betrokkenheid van het werkveld in is niet evident, maar kan indrukwekkende resultaten opleveren. De betrokkenheid van het werkveld binnen overleggroepen en onderwijscommissies is inmiddels een gangbare praktijk die bijdraagt tot de basiskwaliteit van het hoger onderwijs. Maar cocreatie met het werkveld kan heel wat verder gaan. Zo kunnen werkveld en opleidingen samen vorm geven aan opleidingsonderdelen, werkvormen en evaluatievormen die studenten activeren tot leren en voorbereiden op hun toekomstige job. Of studenten werken aan een concrete uitdaging van een bedrijf en brengen met hun oplossing niet alleen zichzelf, maar ook het werkveld, docenten en collega-studenten heel wat vaardigheden en kennis bij.


Doorheen de vele cocreatievormen en -initiatieven kan het moeilijk worden om je weg te vinden. Hoe breng je de verschillende leertrajecten van alle betrokken partners samen in een collectief, gedeeld doel? Wat is nodig om creativiteit te stimuleren? Hoe evalueer je cocreatie met het werkveld?


In dit FOQUS magazine delen verschillende (internationale) ervaringsdeskundigen hun inzichten, reiken kaders aan en illustreren deze met goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs. De praktijken en aanbevelingen kunnen ook als inspiratie dienen voor onder andere hogeronderwijsinstellingen en opleidingen die cocreatief aan de slag (willen) gaan. Kortom, een magazine vol tips en tricks voor zowel professionals die al intensief cocreëren met het werkveld als zij die ermee willen beginnen. Elk hoofdstuk start vanuit een theoretische achtergrond en evolueert daarna steeds dichter naar de praktijk met concrete voorbeelden en projecten.


Het magazine kwam tot stand in cocreatie met de Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool PXL, Hogere Zeevaartschool, LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More en NVAO.


Deze publicatie vormt de eerste van een reeks thematische analyses binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen. Elk jaar analyseert een groep van hogeronderwijsinstellingen een specifiek thema en werkt een handige publicatie uit waarin goede praktijken worden gedeeld. Deze ‘systeembrede analyses’ vormen een hoeksteen van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen. Door het delen van goede praktijken leren instellingen van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Volgende zomer verschijnt een tweede editie rond ‘Internationalisering in het curriculum’.