KEY TAKEAWAYS

Wat is cocreatie met het werkveld?

Waarmee rekening houden bij het conceptualiseren van cocreatie met het werkveld?

TIP 1: gebruikersgericht

Ga bij het cocreëren altijd uit van de gebruikers: voldoet het product/proces aan hun behoeften? Controleer dit vroeg genoeg. Laat alle betrokken stakeholders zich verbonden voelen, ook al nemen ze niet allemaal deel aan de cocreatie. Verbeter bottom-up.

TIP 2: eigenheid en gemeenschappelijkheid

Cocreatie respecteert de eigenheid van de partners en streeft tegelijk ook naar gemeenschappelijkheid. Cocreatie erkent de verschillende belangen (leertrajecten) en laat deze uitmonden in een collectief, gedeeld doel.

TIP 3: creatief en vrij proces

Creativiteit stimuleren door een goede selectie van opdrachten en een gepast verwachtingsmanagement. Het resultaat is meer dan een product, waarbij niet te veel structureren en het toelaten van vrijheid hoort.

TIP 4: evalueren van cocreatie

Bouw vanaf de start van de cocreatie evaluatiemomenten in. Neem de gemeenschappelijke doelen als uitgangspunt.

COCREATIE WERKVELD

WAT IS DAT?

START DEEL 1