COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

THEMA 1

Curriculumontwerp en
​​​​​​​-vernieuwing

De opstart van een nieuwe opleiding of omvorming van een opleiding (naar aanleiding van een nood in het werkveld), biedt uitgelezen kansen om het hele proces op een cocreatieve manier aan te pakken en bij de inrichting van de opleiding goed rekening te houden met de verwachtingen van het werkveld. Bovendien vergroot het de bekendheid van de hogeronderwijsinstelling/opleiding bij het werkveld als aanbieder van vorming in het kader van levenslang leren.


Cocreatie met het werkveld kan bij curriculumontwerp en -vernieuwing opgebouwd worden rond deze drie vragen (naar de feedback van Simon Beausaert):

  • Op welk profiel mikken we? Welke competenties zouden onze afstuderenden moeten hebben?
  • Welke leeruitkomsten beogen we, gegeven dit profiel?
  • Hoe kunnen we deze leeruitkomsten het best realiseren? Met welke leeractiviteiten? Waar vindt de leeractiviteit best plaats? Welke vorm van samenwerking tussen hogeronderwijsinstelling en werkveld is hiervoor nodig: alignment, incorporation of hybridisation?

Bouw, Zitter, & De Bruijn, Integratieve leeromgevingen op de grens van school en werk, 2019

Om ervoor te zorgen dat het werkveld wil participeren aan een cocreatief proces dat antwoorden zoekt op deze vragen, is het van belang een lerende gemeenschap te bouwen rond de opleiding, die meerwaarde genereert voor alle partners.

Helpende stappen hierbij kunnen zijn (naar de feedback van Simon Beausaert en Cormac Gebruers):

  • Geef het werkveld iets terug voor zijn inzet, bijvoorbeeld een conferentie waar nieuwe inzichten met betrekking tot evoluties in de sector gedeeld worden, een platform waar organisaties, docenten, studenten elkaar kunnen vinden. Creëer hierbij voldoende gelegenheden voor informeel contact.
  • Maak het voor het werkveld gemakkelijk om te communiceren met studenten en alumni.
  • Installeer een formele continue feedbackloop, zodat je het cocreatieve proces kunt bijsturen op basis van de reacties van je partners. Investeer in continu relatiemanagement.Bouw vanaf dag 1 dat een student bij jou in opleiding is je alumnibeleid uit. Benader studenten als collega’s/partners en laat hen fungeren als ambassadeur voor de opleiding en link met het werkveld. Bouw een aanbod uit dat hen triggert om terug te keren naar hun alma mater, eens ze zelf in het werkveld staan.

INSPIRATIE

ONTDEK ONZE CASES

Multicam-project LUCA School of Arts

Leergemeenschap Duaal leren
Thomas More

Skill Tree-methodiek LUCA School of Arts