COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

Bouw geleidelijk aan de complexiteit op 

Cocreatie is een intensief en uitdagend proces. Studenten onvoorbereid in een situatie droppen waarin ze samen met een werkveldpartner een oplossing voor een complex probleem moeten cocreëren, zou eerder tot frustratie bij studenten en werkveld dan tot leerwinst leiden. Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor geleidelijkheid, zoals we bijvoorbeeld zien in de 5 clusters in het Model voor authentiek onderwijs van Hogeschool PXL (disciplinaire bouwstenen ontwikkelen - werkveld verkennen – projectmatig werken – participeren in de praktijk - praktijkgericht onderzoeken) en in het Groeipad naar Cocreatie van Odisee (complexiteit niet tegelijk verhogen op alle componenten van een opleidingsproces, bijvoorbeeld nu eens een stap verder zetten op het vlak van context, dan weer op het vlak van de voor de cocreatie gebruikte technologie, in een volgende stap gaan naar samenwerking met verschillende werkveldpartners of werkveldpartners en onderzoekers, etc.).


Opbouw doorheen de opleiding Bachelor in media en entertainment business van Thomas More:

  • Businesslab 1e fase media en entertainment business

    Studenten prototypen een nieuw en origineel multiplatform-format en communiceren erover. We betrekken het werkveld al van bij het begin in het creatieve groeiproces van de studenten en laten hen een afgebakende uitdaging voor studenten formuleren. Studenten vormen een schaduwkabinet dat parallel aan de bedrijven werkt aan concrete briefing. Zo leveren zij de bedrijven inspiratie.

  • Businesslab 2e fase media en entertainment business

    Studenten zoeken naar een verdienmodel en naar een businessplan voor een mediapartner. Ze profileren zich als mediaprofessionals die weten hoe je een media- en entertainproduct vermarkt naar een publiek.

Verdieping sociale inclusie in de 3e fase van de opleiding Bachelor in de orthopedagogie – Leren in het kwadraat van Odisee:


Studenten en de werkveldpartners bij wie zij stage lopen volgen voor de start van de stage samen een vormingsweek rond het uitbouwen van sociale inclusietrajecten voor kwetsbare burgers. Hierin krijgen zij inzichten aangereikt die ook voor de werkveldpartners nieuw zijn. Er wordt cocreatief aan de slag gegaan met concrete casussen uit het werkveld. De studenten passen hierbij verschillende competenties die zij eerder verworven hebben toe (bijvoorbeeld creatief denken). Vervolgens tekenen zij op basis hiervan samen een projectplan uit, dat zij tijdens de stage in cocreatie uitvoeren op de werkplek. In het tweede semester worden ondersteunende intervisies georganiseerd.


Integrated Care stage in de opleiding Bachelor in de verpleegkunde van Erasmushogeschool Brussel: studenten nemen de verantwoordelijkheid over van de totale zorg in een afdeling van een ziekenhuis. De studenten werken samen met het interprofessionele team van de afdeling om kwaliteitsvolle zorg te verlenen en te functioneren in een mini-team bestaande uit collega-studenten. 


Studenten verpleegkunde nemen de verantwoordelijkheid over van een volledige afdeling in een ziekenhuis. Ze organiseren en voeren totaalzorg uit in een multidisciplinair team. Ze werken samen met het interprofessionele team van de afdeling. Ze maken een kritische analyse van een bestaand proces binnen hun team en stellen dit voor aan de afdeling.


TERUG