COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

THEMA 3

Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in cocreatie 

Bij onderzoek en maatschappelijke dienstverlening is cocreatie een middel om ervoor te zorgen dat de beoogde onderzoeksresultaten/innovaties goed afgestemd zijn op de noden van de belanghebbenden. 


Een multidisciplinaire insteek en complementaire invalshoeken aangereikt door partners uit onderwijs, onderzoek, dienstverlening, werkveld en overheid vormen een prima basis voor cocreatie, zo leert de ervaring.  Vanuit een open communicatie en een transparant handelen is het werken naar meerwaarde voor alle partners mogelijk, in een sfeer van vertrouwen en engagement. 

INSPIRATIE

ONTDEK ONZE CASES

NeoParent Odisee

internationaal project@home

Socorro-project Hogere Zeevaartschool

MC3 Hogere Zeevaartschool

Circle Sector LUCA School of Arts