KEY TAKEAWAYS

Hoe cocreatie met het werkveld realiseren?

Vanuit visie & beleid

TIP 1: nood aan kaderstructuur

Een duidelijk kader faciliteert cocreatie met het werkveld.

TIP 2: investeren in presentatie

Hogeronderwijsinstellingen kunnen een 'portfolio' opbouwen om zichzelf zichtbaar te maken voor mogelijke partners in cocreatieprojecten. De daarbij gedeelde informatie biedt mogelijkheden om bekend te worden als waardevolle partner. Het zoeken naar unieke expertise laat toe om eigen meerwaarde aan te tonen.

TIP 3: integreren beroepspraktijk en onderwijsprogramma

Reflectie op de beroepspraktijk als onderdeel van het onderwijsprogramma, binnen een netwerk van ondersteuning door het werkveld en het onderwijzend personeel.

Vanuit pragmatiek

TIP 1: continuïteit van creatieve verstoring beheren

Steeds zoeken naar een proces om de 'levende' cocreativiteit te managen. Er is behoefte aan iemand die opeenvolgende cocreatieve processen overschouwt. Het enthousiasme vasthouden kan door keer op keer vast te stellen wat het precies is dat het proces uniek maakt, en vervolgens te focussen op het fris houden ervan. Blijf cocreativiteit steeds opnieuw uitvinden.

TIP 2: communicatie is key

Communiceer zo eenvoudig mogelijk, gebruik visualisaties van de projectstappen en het plan en probeer een marketingelement op te nemen.

TIP 3: administratieve last beperken

Gebruik standaard sjablonen voor projectmanagement om gemeenschappelijke doelen te identificeren en bij evaluatieprocessen.

Factoren voor succes

COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?