COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?

Community-driven onderwijs PXL-Digital

Hogeschool PXL

Community-driven onderwijs van Hogeschool PXL (departement PXL-Digital) met de iSpace incubator: In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleiding. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers, staat centraal binnen de werking van de opleiding. De opleiding biedt een rijke en uitdagende leeromgeving aan via realistische projecten die gevoed worden door contextuele vragen vanuit het werkveld en de samenleving. De projecten zijn probleemgestuurd, verrijken eerdere leerervaringen, en bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden toe te passen in een authentieke context.

LEES MEER

Challenge Week 

THOMAS MORE

De opleiding Media & Entertainment Business van Thomas More reserveert per semester een week waarin ze studenten confronteert met een uitdaging vanuit het werkveld. In deze Challenge Week gaat alle aandacht naar een reële case voor een externe opdrachtgever. Studenten gaan samen met elkaar, met experten en met de opdrachtgever op zoek naar nieuwe inzichten rond een maatschappelijk relevant thema.

LEES MEER

Multicam 

LUCA SCHOOL OF ARTS

Het Multicam-project van LUCA School of Arts draagt bij aan het continu up-to-date houden van het curriculum. De nieuwste audiovisueel-technologische ontwikkelingen komen aan bod in het curriculum door een brede samenwerking met het film- en tv-werkveld (met concurrerende partners!) waardoor de studenten direct inzetbaar zijn in het snel evoluerende werkveld.

LEES MEER

Socorro-project 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Het bij elkaar brengen van diverse specialisaties (cf. complementariteit tussen een nautische insteek, ingenieursonderzoek, data processing en chemische analyse) werd bestendigd in een samenwerkingsakkoord rond corrosie-onderzoek (Socorro) van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Afspraak is dat elke partner een aantal resultaten aanlevert, en dat samen wordt gestreefd naar een gezamenlijk doel: het uitwerken van een in realiteit inzetbare oplossing voor corrosiepreventie- en beheersing. Samenwerkende partijen zien het begrijpen van het gezamenlijke doel, en het telkens weer duiden daarvan, als een blijvend gegeven. Begrip voor ieders discipline en een niet aflatend engagement zorgt voor een positief perspectief en is cruciaal om het project solide zinvol af te ronden. Tenslotte blijkt het uiterst zinvol om met werkveldpartijen afspraken te maken over het detail waarin onderzoeksresultaten wereldkundig worden gemaakt.

LEES MEER

Maritime Competence and Carreer Center 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Het Maritime Competence and Carreer Center (MC3) is een samenwerkingsverband tussen vier partijen (Hogere Zeevaartschool Antwerpen, VDAB, de Marine en MDK) en richt zich op het aanbieden van internationaal erkende beroepsopleidingen. Traditioneel vergt de organisatie van maritieme beroepopsleidingen grote investeringen op het gebied van infrastructuur, simulatoren en kwaliteitszorg. Er worden internationale eisen opgelegd over te behalen competenties, certificering, inschrijvingsvoorwaarden, docentkwalificaties, lesinhouden en duurtijden, maar ook vereisten aan infrastructuur (cf. erkende simulatoren). Het bundelen van krachten door deze vier partners biedt de mogelijkheid om de investeringen voor infrastructuur te verdelen, expertise uit te wisselen, één grote pool aan te leggen van gekwalificeerd personeel, samen manieren te zoeken om te voldoen aan de vele kwaliteitsaudits, maar in hoofdzaak: in overleg en vertrouwen, de opleidingszoekers een eenduidig Belgisch antwoord te bieden op hun vele vragen.

LEES MEER