COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

Zoek oplossingen voor praktische drempels

Bij meerdere cases valt het op dat drempels zich vaak situeren op het praktische vlak. De deelnemers deden een aantal suggesties om hiermee om te gaan:

  • Vertrek, om cocreatieve projecten vlotter in het carcan van het curriculum ingebed te krijgen, van het idee van een ‘project window’, naar analogie van een ‘mobility window’.
  • Bepaal een vaste dag in de week voor cocreatieve samenwerkingen met het werkveld. Op den duur raakt dit bekend bij het werkveld en weten ze zelf dat ze op die dag kunnen cocreëren met studenten:

CHALLENGE WEEK THOMAS MORE

  •  Bij samenwerking met verschillende (werkveld)partners is het soms handiger de onderwijsactiviteiten ’s avonds te laten doorgaan.
  • Maak gebruik van digitale middelen om het werkveld intensiever bij (internationale) cocreatieve projecten te betrekken. In de leergemeenschap die opgezet werd in het kader van het ESFproject "Duaal leren slim organiseren: professionele bachelor Elektromechanica" onderzochten Agoria en zeven hogescholen welke soft skills belangrijk zijn voor het werkveld en hoe studenten deze skills kunnen verwerven in het hoger onderwijs of op de werkplek. Het overleg vond plaats via digitale weg. Bij het collectief vastleggen van de soft skills werd een document gedeeld waarin een verslaggever de besproken soft skills registreerde. Omdat alle andere deelnemers dit document ook zagen, was het resultaat voor iedereen duidelijk. Dit leidde tot een zeer leerzame discussie en een gedragen definiëring van de soft skills.
  • Laat een collega die vaardig is in verslag nemen, documenteren en structureren en op die manier de docent die de cocreatieve onderwijsactiviteit coördineert ondersteunen. Door verslaglegging en bekendmaking vermijd je dat waardevolle activiteiten en manieren van werken te onbekend blijven in je team, en daardoor onvoldoende benut worden om op verder te bouwen.

LEESTIPS

CASE 1: CHALLENGE WEEK THOMAS MORE

TERUG