COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

 Wees alert voor cocreatiekansen die zich voordoen in het werkveld

Cocreatie vertrekt van een duidelijke urgentie die alle betrokkenen voelen. Problemen waarvoor werkveldpartners zich geplaatst zien en waarvoor zij zelf nog geen pasklare oplossing hebben, zijn daarom vaak een goed vertrekpunt om hen te motiveren om in een cocreatief zoekproces met studenten te stappen. Idealiter leren daarbij niet alleen de studenten, maar ook het werkveld en betrokken docenten, onderzoekers, …


Laat aan je werkveldpartners blijken dat je ervoor openstaat om samen met je studenten aan de slag te gaan met uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien, toon interesse hiervoor en zet zelf de stap om hen hierover te bevragen. Moedig je studenten aan om zelf ook alert te zijn voor dergelijke urgenties.


Het gebeurt dat partners naar de hogeschool komen met een opdracht die onvoldoende leerkansen inhoudt en waarbij de studenten eigenlijk eerder als verkapte werkkracht zouden fungeren (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een eenvoudige website voor een bedrijf). De deelnemers uit LUCA School of Arts getuigen dat zij in dergelijke gevallen de opdracht proberen te ‘stretchen’ in de richting van een cocreatiekans, door te zoeken naar de ‘vraag achter de vraag’ van de werkveldpartner en hem breder te bevragen over zijn uitdagingen en ambities.


In het PAUW-project van Erasmushogeschool Brussel participeren studenten uit de lerarenopleiding participeren aan het zorgproces van een partnerschool en zo lerarencompetenties verwerven. PAUW (Partners in Authentiek Werkplekleren in de lerarenopleidingen) kadert in het overkoepelend streven van de lerarenopleidingen van EhB en VUB om partnerschappen te ontwikkelen met het werkveld. PAUW is één van de initiatieven die in partnerscholen worden uitgewerkt waarbij het werkveld deel uitmaakt van de opleiding, en de opleiding deel uitmaakt van het werkveld. Studenten gaan met een school in overleg over behoeften die de school heeft. De studenten werken samen met de school het project uit, onder begeleiding van EhB, in dialoog met het team van de partnerschool.


Bij LUCA School of Arts gaan studenten aan de slag met de Circle Sector tool en methodologie om te zien waar binnen hun lespakket kansen voor cocreatie liggen. De studenten doen een mappingoefening met de tool als startpunt voor een nieuw project.


INSPIRATIE

TERUG