COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

#fab4+1 

ODISEE HOGESCHOOL

Een groep studenten van de Educatieve bachelor Secundair onderwijs van Odisee, campus Brussel realiseerde in cocreatie met vier Brusselse scholen de projectweek #fab4+1 voor 300 leerlingen. Het doel hiervan was te bevorderen dat leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs een studiekeuze maken voor een studiedomein dat aansluit bij hun talenten. Door samen de projectweek te ontwikkelen en de ontwikkelde activiteiten uit te voeren, leerden de leraren en de studenten elkaars onderwijskundige aanpak kennen, en maakten ze kennis met de verschillende culturen op de deelnemende scholen. De intensieve samenwerking zorgde voor meerdere kansen voor uitwisseling en informeel leren voor alle deelnemers. De studenten zaten hier niet in de rol van stagiair, maar in die van collega, wat een sterk appel deed op hun eigenaarschap. Via de projectweek kregen zij leerkansen die ze bij een stage minder vaak krijgen.

LEES MEER

Community-driven onderwijs PXL-Digital

Hogeschool PXL

Community-driven onderwijs van Hogeschool PXL (departement PXL-Digital) met de iSpace incubator: In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleiding. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers, staat centraal binnen de werking van de opleiding. De opleiding biedt een rijke en uitdagende leeromgeving aan via realistische projecten die gevoed worden door contextuele vragen vanuit het werkveld en de samenleving. De projecten zijn probleemgestuurd, verrijken eerdere leerervaringen, en bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden toe te passen in een authentieke context.

LEES MEER

Challenge Week 

THOMAS MORE

De opleiding Media & Entertainment Business van Thomas More reserveert per semester een week waarin ze studenten confronteert met een uitdaging vanuit het werkveld. In deze Challenge Week gaat alle aandacht naar een reële case voor een externe opdrachtgever. Studenten gaan samen met elkaar, met experten en met de opdrachtgever op zoek naar nieuwe inzichten rond een maatschappelijk relevant thema.

LEES MEER

PAUW 

ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

De studenten lerarenopleiding van Erasmushogeschool Brussel werken tijdens deze stage een concreet product uit (kant-en-klaar onderwijsmateriaal) waar de school mee aan de slag kan en dat ook elders gebruikt kan worden. PAUW is een full-task approach, eigen aan het reële werk van een leraar. Studenten participeren mee aan het zorgproces van de school: het samenwerken op de werkvloer, vergaderen, plan uitwerken ... en acties ondernemen. Zo verwerft de student ook die lerarencompetenties die niet rechtstreeks in de lerarenopleiding of tijdens de stages op toepassingsniveau kunnen worden getild.

LEES MEER

Leergemeenschap
Duaal leren

THOMAS MORE

De leergemeenschap Duaal leren van Thomas More is ontstaan vanuit een samenwerkingsproject waarin hogescholen en bedrijven een kader ontwikkelden om duaal leren ingang te laten vinden in het hoger onderwijs. In de leergemeenschap maakt de opleiding dit kader concreet. Ze werkt hiervoor telkens rond een specifiek thema, bijvoorbeeld soft skills. Hierbij zoekt de opleiding met bedrijven welke soft skills belangrijk zijn en hoe studenten deze kunnen verwerven.

LEES MEER