COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

Wees je bewust van competenties en attitudes die belangrijk zijn voor cocreatie en bepaal waarin je je studenten wilt laten groeien. 

Leg hierrond samen met het werkveld leerresultaten vast en/of beschrijf de disposities die je wilt stimuleren. Nog sterker is het als er hierbij enige ruimte gelaten wordt voor variatie, en als docent, werkveld en student samen kunnen bekijken aan welke competenties gewerkt zal worden, afhankelijk van de noden van de student en de authentieke context.


Competenties die dienend zijn voor cocreatie zijn o.a.:

 • Vaardig zijn in dialoog/kunnen voortbouwen op elkaars ideeën: komen tot gedeeld kennisbestand/beslissing, tot veelzijdigere perspectiefvorming, verbreding van je inzicht, abstracter denkniveau
 • Internationale en interprofessionele samenwerking (je eigen professionele context verbinden met een andere)
 • Ondernemen: opportuniteiten zien en ernaar durven handelen, iets in beweging zetten, een verschil willen maken
 • Systeemdenken
 • Creatief denken (bijvoorbeeld divergentie/convergentie)

Bepaal naar welke mate van beheersing van deze competenties je met je studenten wilt toewerken.


In het Entrecomp model van Erasmushogeschool Brussel groeien  studenten uit tot echte ondernemers die excelleren in hun vakgebied. 


Tijdens de Challenge Week van Thomas More reserveert de opleiding reserveert een week van haar lesperiode om door een partner uitgedaagd te worden om met de studenten op zoek te gaan naar nieuwe inzichten omtrent een bepaalde vraagstelling. Studenten worden uitgedaagd snel in een nieuw thema te duiken, creatief te denken en uit hun comfortzone te stappen.


Gevoeligheden/Neigingen die belangrijk zijn voor cocreatie zijn onder andere:

 • Vertrouwen op elkaars expertise en op het cocreatieve proces
 • Empathie
 • Durf
 • Elkaar als gelijkwaardig zien
 • Artful participeren (vanuit zelfreflectie over de vraag: is mijn gedrag op dit moment de meest waardevolle bijdrage aan het cocreatieve proces?)
 • Spanning en verschillen als iets positiefs beschouwen om tot een oplossing te komen

Bepaal welke van deze aspecten je wilt stimuleren bij je studenten, bijvoorbeeld door er zelf een toonbeeld van te zijn.


Zo is LUCA Merging Minds van LUCA School of Arts een toolkit voor het creëren van een veilig teamklimaat, gebaseerd op psychologisch onderzoek, met als doel meer creatieve output te krijgen van interdisciplinaire teams. 


Aan welke succesfactoren voor cocreatie (bijvoorbeeld deze uit het Co-Creatie-Wiel) wil je je studenten een bijdrage leren leveren? De andere factoren kan je dan zelf, samen met het werkveld, in de onderwijsactiviteit inbouwen opdat de cocreatie zou slagen.


Bepaal of je je studenten (en werkveldpartners) met cocreatieve methodieken wilt laten werken. Houd voor ogen dat dergelijke methodieken een middel zijn en geen doel. In meerdere cases zien we dat studenten kennismaken met de methodiek van design thinking, als manier om te cocreëren vanuit de noden van de gebruiker.


De Design Sprint Week ‘Design for Impact’ van LUCA School of Arts is een Intensieve week waarin deelnemers in een interdisciplinaire setting een klassieke vijfdaagse ‘Design Sprint’ doorlopen, verrijkt met groepsdynamiek verhogende oefeningen en met een focus op de ontwikkeling van intermenselijke soft skills.


Belangrijke vaststellingen uit dit project zijn dat:

 • het ontdekken van creatieve oplossingen vooral gebeurt als je een verscheidenheid aan disciplines bij elkaar brengt
 • je er goed aan doet studenten te laten kennismaken met een diversiteit aan perspectieven vanuit het werkveld, en hen zo aanzet tot zelfanalyse en zelfkritiek
 • je een duidelijk mechanisme van kennismakingsmogelijkheden op poten zet waarbinnen studenten op velerlei wijzen met het werkveld in contact kunnen komen en blijven

Welke mate van verantwoordelijkheid wil je je studenten leren opnemen voor de cocreatie? Dit kan gaan van leren deelnemen, over het leren ondersteunen van de facilitatie, tot het zelf leren faciliteren van cocreatie. Dit laatste vergt dat je studenten sterker wegwijs maakt in cocreatieve methodieken en teamdynamica.


INSPIRATIE

CASE 1: ENTRECOMP MODEL

 ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

waarbij studenten uitgroeien tot echte ondernemers die excelleren in hun vakgebied.

TERUG