COCREATIE WERKVELD

TOEKOMST

THEMA 3

Andere vormen van samenwerken

Meer specifieke voorbeelden:

  • In de Practice Enterprise (Thomas More) werken studenten projecten uit gekoppeld aan de beroepspraktijk. Vaak speelt het werkveld hier de rol van opdrachtgever. De concrete uitwerking varieert afhankelijk van de opleiding en de fase.
  • Onderwijsraad (Hogere Zeevaartschool): Binnen de HZS is de Onderwijsraad het overlegorgaan waarin de werkveldpartners een prominente positie innemen. Door frequente contacten met het werkveld en ook op formele wijze in de Onderwijsraad worden de opleidingen die de HZS aanbiedt systematisch geëvalueerd. De Onderwijsraad ziet toe op de synergie tussen werkveld en opleidingen. De vertegenwoordiging van het werkveld in de Onderwijsraad kan noden signaleren die de hogeronderwijsinstelling kan meenemen in het actueel houden van haar opleidingen.
  • Hotel take-over (Erasmushogeschool Brussel): alle studenten Hotelmanagement nemen gedurende één week het Crowne Plaza Brussels Airport Hotel over. Studenten nemen hierbij verschillende taken op zich, van het inchecken van de gasten, tot het runnen van het housekeeping department.
  • Auditietraining in de opleiding Musical (Erasmushogeschool Brussel): duurzame samenwerking met ZAV (Duitse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de tewerkstelling van kunstenaars) waarbij zij één keer per jaar de laatstejaarsstudenten aan Erasmushogeschool Brussel screenen op de eigen campus. Geschikte studenten worden opgenomen in het artiestenbestand van ZAV en de beste studenten krijgen ook nog de kans om deel te nemen aan de PSP (Private School Presentations). Studenten worden hier de voorgaande jaren op voorbereid via het vak ‘Auditietraining’ in het kader van de stage
  • Project trends en innovatie (Erasmushogeschool Brussel): studenten onderzoeken individueel met een werkveldpartner een bepaalde trend of innovatie en leveren een uitgebreid plan van aanpak af. Afhankelijk van de scope en budgettaire mogelijkheden wordt het project ook geïmplementeerd.

Voorbeelden van visie en beleid voor cocreatie op het niveau van de opleiding:

  • Entrecomp model (Erasmushogeschool Brussel, opleiding Toegepaste Informatica): in heel het curriculum zit het entrecomp model verweven zodat studenten uitgroeien tot echte ondernemers die excelleren in hun vakgebied. Bedrijven worden zoveel mogelijk betrokken in zoveel mogelijk projecten, opdrachten en opleidingsonderdelen. In verschillende opleidingsonderdelen worden hele stukken van onderwerpen gegeven door mensen uit het werkveld (vaak alumni), hetgeen verder gaat dan een gastles door een externe. Aan bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde projecten en een aantal vakken binnen business IT wordt ook gevraagd de studenten te evalueren zoals ze een medewerker zouden evalueren.
  • Community-driven onderwijs (Hogeschool PXL, departement PXL-Digital) met de iSpace incubator: In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleiding. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers, staat centraal binnen de werking van de opleiding. De opleiding biedt een rijke en uitdagende leeromgeving aan via realistische projecten die gevoed worden door contextuele vragen vanuit het werkveld en de samenleving. De projecten zijn probleemgestuurd, verrijken eerdere leerervaringen, en bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden toe te passen in een authentieke context.