START DEEL 1

COCREATIE WERKVELD

WAT IS DAT?

Hoe geven instellingen invulling aan het concept cocreatie?

CASES

Authentiek onderwijs 

Hogeschool PXL

Binnen de Hogeschool PXL wordt al enkele jaren intensief geïnvesteerd in het uitbouwen van de relaties met het werkveld waar onze afgestudeerden terecht komen. De redenen voor de investeringen zijn verschillend, o.a. professionalisering van lectoren, uitbouw van praktijkgericht onderzoek, inspelen van onze opleidingen op de behoeften van het werkveld, innovatie van de opleiding, enzovoort. Hiernaast kennen de relaties met het werkveld verschillende vormen, gaande van studiedagen, bedrijfsbezoeken, inzetten van lectoren en gastsprekers die professioneel actief zijn in het werkveld, alumni-werking, werkveldcommissies, netwerking i.f.v. stage of projectwerking, projecten voor en/of met het werkveld, werkveldstages, tot het uitvoeren van bachelorproeven. Ook in de visie van de hogeschool heeft de praktijkintegratie een grote rol.

LEES MEER

Groeipad naar cocreatie

Odisee hogeschool

Binnen Odisee vormen cocreatie en de competenties om cocreatief te werken een deel van het antwoord op de complexe problemen van een VUCA-wereld. In haar visie 2027 en het Instellingsbreed Kader voor Curriculumopbouw zit dit principe vervat. Gekoppeld aan het vierde ontwerpprincipe binnen dit kader, ‘actief leren in authentieke en cocreatieve contexten’ stelt de instelling expliciet dat alle opleidingen een groeipad en stapsgewijze opbouw naar cocreatie in hun curriculum moeten inbedden.

LEES MEER