COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?

THEMA 2

Factoren die innovatieve en succesvolle cocreatie garanderen

Het Co-Creatie-Wiel geeft op een wetenschappelijk gevalideerde manier de succesfactoren voor cocreatie weer. Het Co-Creatie-Wiel is een grafische weergave van vier dimensies, twaalf mechanismen en vijf factoren die bevorderlijk zijn voor innovatiesucces (Ehlen, van der Klink, Stoffers, & Boshuizen, 2017).Het wiel kan als instrument gebruikt worden als check tijdens het ontwikkelen van een cocreatie-project.