COCREATIE WERKVELD

WAAROM?

THEMA 1

Cocreatie als hefboom voor hoger onderwijs 

In het algemeen geldt dat cocreatie voor een hogeronderwijsinstelling een hefboom is om toekomstgericht te functioneren. Dankzij cocreatie kan je studenten vaardig maken in VUCA-competenties en zelfs in het cocreëren zelf. Cocreatie biedt docenten de mogelijkheid te reflecteren over hun leerinhouden en kan de nexus tussen onderzoek en onderwijs ondersteunen. Het bundelen van krachten kan bovendien rationalisatievoordelen opleveren (infrastructuur, expertise, personeel…), met als ultieme doel het aanbod aan basisopleidingen en permanente vorming voor studenten, cursisten en werknemers (in het kader van levenslang leren) te optimaliseren.


VUCA staat voor volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous). Dit zijn vier kenmerken van de snel veranderende wereld.