COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?

THEMA 3

Succesvolle partnerschappen

Een manier om cocreatie vorm te geven is het aangaan van een partnerschap, als vorm van samenwerking tussen partners uit verschillende sectoren (overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen). Elke partner brengt ‘zijn’ middelen in (financiering, expertise, faciliteiten, netwerk of menskracht). De partners delen risico’s, verantwoordelijkheid en successen. (Ministerie van Buitenlandse Zaken - ontwikkelingssamenwerking, 2007).


Ingrediënten voor succesvolle partnerschappen werden eerder bestudeerd door onder meer Weemaes & Bruneel, in het kader van het Interreg SHINE project (Weemaes & Bruneel, 2017). Naar voren komen een aantal succesfactoren voor partnerschappen, die ook correleren met bepaalde mechanismen uit het wiel van Ehlen: complementariteit, diversiteit, gemeenschappelijk doel, open communicatie, transparant handelen.


Uit het netwerkevenement met internationale peers, blijkt het aangaan van succesvolle, duurzame partnerschappen een heel belangrijke succesfactor in het cocreatieve project. Goede partnerschappen zijn gebaseerd op enkele essentiële voorwaarden:


Complementariteit en commitment


Samen wordt meer bereikt dan wanneer elk voor zich werkt: partners voelen een onderlinge afhankelijkheid (financiering, expertise, faciliteiten, netwerk of mensenkracht). Complementariteit van partners erkennen, interdepartementaal werken. Cocreatie zien als een manier om ketenbreed, interdisciplinair te denken over en te werken aan thema's. Commitment (engagement) bij alle partijen, bedenken hoe op opportuniteiten in te spelen. Commitment kan erg verschillend zijn in tijd, duur, aard. Gevraagd engagement duidelijk uitspreken en samen erkennen.


Gemeenschappelijk doel en meerwaarde voor elke partner


Eengemeenschappelijk doel nastreven, visie hebben, met daarin een meerwaarde voor elke partner. Is minimumvoorwaarde om over een haalbaar projectvoorstel na te denken. Al mogen er aspecten zijn die door een individuele partner worden uitgewerkt, op basis van de gemeenschappelijke basis. Werken naar het neerleggen van de visie in een structuur, een erkend partnerschap op papier (daarom niet meteen in een formeel contract, maar een charter of gentlemen’s agreement), en van daaruit handelen; ervoor zorgen dat de uitkomst van de samenwerking iets oplevert voor iedere partner.


Open communicatie en transparant handelen als basis voor vertrouwen


Vertrouwen tussen partners bewust opbouwen door een open communicatie en transparant te handelen. Op te bouwen van onder uit, aan de hand van concrete projecten elkaars werking leren kennen. Het gevoel hebben dat het klikt.


Partners zich laten uitspreken waar ze voor staan, wat ze denken uit de samenwerking te halen, hoe ze daartoe te werk gaan. Actief luisteren, om te begrijpen wat andere partijen bedoelen. Specifieke noden van de stakeholders op tafel leggen, en zo tot een betekenisvol innovatief project komen, dat voeden en uitwerken. Laat toe informatie te delen en de partnerschapsrelatie te doen werken.


TIPS

Bruikbare tips om een duurzame partnerwerking uit te bouwen:

MODEL EDMONSON & HARVEY

INSPIRATIE

ONTDEK ONZE CASES

Community-driven onderwijs PXL-Digital

Challenge Week Thomas More

Multicam LUCA School of Arts

MC3 Hogere Zeevaartschool 

Socorro Hogere Zeevaartschool