COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

THEMA 2

Leeromgeving als verwevenheid tussen opleiding en werkveld 

Een authentieke leeromgeving gaat om contexten, opdrachten en activiteiten die in hoge mate betrouwbaar, geloofwaardig en echt zijn voor, in dit geval, het latere werkveld en/of beroepsactiviteiten. De aanname dat een authentieke leeromgeving het leren vergemakkelijkt kent verschillende aspecten:

 • Binnen het sociaalconstructivisme wordt benadrukt dat leren steeds gesitueerd leren is: het is de context waarin er geleerd wordt die bepaalt welke betekenis het geleerde krijgt. Door er voor te zorgen dat de context waarin geleerd wordt authentiek is, ziet de lerende gemakkelijker de relevantie van wat geleerd wordt, kan hij er makkelijker betekenis aan geven en daardoor ook makkelijker koppelen aan de reeds aanwezige voorkennis.
 • Doordat de kennis betekenis heeft gekregen is de transfer (het kunnen gebruiken van de kennis, vaardigheden, attitudes) naar andere contexten ook makkelijker. De transfer wordt extra gestimuleerd door studenten te confronteren met verschillende contexten, waardoor het conceptueel leren versterkt wordt.
 • Doordat de relevantie van het geleerde duidelijk wordt, heeft een authentieke leeromgeving ook een (vooral intrinsiek) motiverende factor. Studenten zijn vaak meer betrokken bij authentieke onderwijsleeractiviteiten dan bij meer traditionele vormen van onderwijsleeractiviteiten. Bovendien kan het zich engageren voor een authentieke opdracht een positieve invloed hebben op het vertrouwen van studenten in hun eigen handelen (Lombardi, 2007).

Om zich goed te kunnen bewegen op de toekomstige werkplek moeten startende professionals geïntegreerd kennis, attitudes en vaardigheden hebben ontwikkeld.Het authentiek inrichten van de leeromgeving ondersteunt deze integratie. Vertrekken vanuit een authentieke leeromgeving kan helpen om het verschil van de twee werelden van de hogeschool en de werkplek te overbruggen.

Aandachtspunten bij het vormgeven van deze verwevenheid, m.n. onder de vorm van werkplekleren, zijn (Hoeve & van Vlokhoven, 2017), (Nieuwenhuis, Hoeve, Nijman, & van Vlokhoven, 2017)

 • Ontwerp samen met het werkveld
 • Leer een gezamenlijke taal spreken
 • Bereid studenten bewust voor
 • Vervaag de grenzen tussen opleiding en werkplek
 • Bied de student begeleiding bij professionele groei
 • Bied de student variatie in werkplekken
 • Bied de student ruimte voor fouten en repetitie
 • Bied de student ruimte om de cultuur te proeven
 • Ondersteun de werkbegeleider
 • Organiseer reflectie en feedback
 • Borg de kwaliteit van werkplekleren

INSPIRATIE

ONTDEK ONZE CASES

Community-driven onderwijs  PXL

Leergemeenschap Duaal leren
Thomas More

PAUW-stage Erasmushogeschool Brussel

Challenge Week Thomas More

#fab4+1 Odisee