KEY TAKEAWAYS

Cocreatie met het werkveld in de praktijk

Waarmee moet instelling of opleiding rekening houden bij het uitvoeren van cocreatie met het werkveld?

TIP 1: authentieke leertaken

Het is belangrijk dat studenten de noodzaak en urgentie ervaren van authentieke leertaken om het hoogste leerpotentieel te realiseren. Hoe eerder studenten zich verdiepen in het werkveld, hoe beter: zo kunnen ze nagaan of ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt, ze kunnen gaandeweg wennen aan hoe het is om in een bedrijf te functioneren, ... Onderdompeling in het werkveld kan ook hun betrokkenheid bij de sector/de organisatie vergroten en laten ervaren welke kansen de sector of de organisatie biedt.

TIP 2: soft skills

Essentieel in het algemeen en zeker in een leerwerkcontext. Het is belangrijk om samen met de partners af te spreken op welke soft skills te focussen en hoe deze moeten worden beoordeeld. 

TIP 3: belang kritische reflectie

Opletten voor te veel druk. Studenten zijn immers jong en enthousiast, zorg ervoor dat ze niet overdrijven.

TIP 4: werkdruk bewaken

Studenten moeten leren reflecteren over de waarden en normen van het beroep, hun eigen accenten ontwikkelen en naar zichzelf, hun professionele en persoonlijke ontwikkeling kunnen kijken. Studenten moeten de ruimte krijgen om te experimenteren, te leren van hun fouten en ideeën uit te wisselen. En daarbij kansen krijgen om kritische vragen te stellen, feedback te vragen en zich bewust te worden van hun persoonlijke leerpad.

TIP 5: feedback en evaluatie

  • Leerportfolio: Verantwordelijkheid voor het verwerven van competenties verschuiven naar de student door gebruik te maken van een leerportfolio.
  • Evenwichtige evaluatie van studenten: Evaluatie van creatieve prcessen is moeilijk: slagen of falen lijkt een goede oplossing. Zoek naar een goede balans tussen leerproces en creativiteit van studenten.
  • Feedback aan studenten: zet leerresultaten altijd bvenaan op de feedbackagenda. De uitdaging is om de leerresultaten niet (onbewust) op de tweede plaats te zetten door (te) enthousiast te zijn over de samenwerking en de cocreatie. Het werkveld kan bijdragen aan het feedbackproces van studenten en dit kan complementair zijn aan de evaluatie door docenten.

COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK