KEY TAKEAWAYS

Waarom cocreëren met het werkveld?

TIP 1: future ready

Door middel van cocreatie kunnen professionals antwoorden vinden voor de nieuwe uitdagingen en complexe problemen van morgen.

TIP 2: meerwaarde voor alle belanghebbenden

Cocreatie realiseert meerwaarde voor de eigen organisatie of doelgroep én voor het samenwerkingsverband als geheel, dit omvat het werkveld, studenten, hogeronderwijsinstellingen, opleidingen en onderzoekers.

TIP 3: kansen

Cocreatie biedt kansen om kwaliteit te verbeteren, diversiteit te verhogen, innovatievermorgen te verbeteren, expertise uit te bouwen, te professionaliseren, te netwerken en maatschappelijke impact te realiseren.

COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

COCREATIE WERKVELD

WAAROM?