Beoordelingen

In 2018 heeft de NVAO in Nederland 5 instellingen, 509 bestaande en 115 nieuwe opleidingen beoordeeld. In Vlaanderen werden 28 bestaande en 25 nieuwe opleidingen bezocht en werden 137 bestaande opleidingen verlengd onder de instellingsreview.

Medewerkers (fte) in Nederland en Vlaanderen

Bij de NVAO werkten in 2018 op het bureau in Den Haag circa 60 Nederlandse en Vlaamse medewerk(st)ers (49,1 fte).