Resultaten Nederland

Instellingstoets kwaliteitszorg op schema

In 2018 zijn vijf instellingen positief beoordeeld, nadat het jaar daarvoor is gestart met de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg. In 2019 vinden 25 beoordelingen plaats. Bij veel instellingen worden de plannen in het kader van de kwaliteitsafspraken meegewogen.Bestaande opleidingen bijna allemaal positief

In 2018 beoordeelde de NVAO in totaal 509 bestaande opleidingen (2017: 291). Voor de universiteiten ontving ruim 95 procent van de bestaande opleidingen opnieuw direct een positief oordeel (209 opleidingen). Het aantal herstelperiodes (10) bedroeg ruim vier procent, meer dan het jaar daarvoor (twee procent). Het totaal aantal beoordelingen in het wetenschappelijk onderwijs is het afgelopen jaar ruim verdubbeld: 219 tegen 100 in het jaar daarvoor. Voor de hogescholen kon ruim 96 procent van de opleidingen direct worden geaccrediteerd (254 opleidingen).

Meer nieuwe opleidingen door associate degree-opleidingen

Het aantal geaccrediteerde nieuwe opleidingen (eerste aanvragen) bedroeg in 2018 in totaal 94 (2017: 72). De toename is vooral toe te schrijven aan de aanvragen voor nieuwe associate degree-opleidingen en de verdubbeling van de besluiten na drie jaar op het toetsen van de voorwaarden. Het aantal nieuwe opleidingen dat direct een positief oordeel ontving, lag in 2018 op 63 procent. Het slaagpercentage stabiliseert zich nu op een iets hoger niveau (lag meerjarig op 55 procent).

MEER INFORMATIE?

Bekijk de cijfers