Resultaten Vlaanderen

Het jaar van de grote hervormingen in Vlaanderen

Het jaar 2018 was voor NVAO Afdeling Vlaanderen het jaar van de grote hervormingen. In mei 2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025 unaniem goed, een vrij uitzonderlijke prestatie. De NVAO bereidde dit nieuwe stelsel voor, in intensief overleg met de Vlaamse overheid, hogescholen, universiteiten en studenten. Daarnaast werden de HBO5-opleidingen omgevormd tot graduaats-opleidingen en kregen de educatieve graduaats- en masteropleidingen vorm binnen de lerarenopleidingen. Door deze hervormingen moeten deze opleidingen een toets nieuwe opleiding bij de NVAO doorlopen.


In 2018 werden voor het eerst de accreditatietermijnen verlengd voor opleidingen uit instellingen met een eigen regie. Daarnaast worden nog steeds heel wat aanvraagdossiers voor nieuwe en reeds bestaande opleidingen behandeld.