Nederland

Nieuw beoordelingskader 2018 

Weg naar Kwaliteitsafspraken gestart

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de NVAO Afdeling Nederland gevraagd de plannen van de universiteiten en hogescholen over de ‘kwaliteitsafspraken’ te beoordelen. In die plannen geven de instellingen aan hoe zij het geld dat beschikbaar komt uit de studievoorschotmiddelen willen inzetten om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. In 2018 heeft de NVAO de toetsingsronde voorbereid en het Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken 2019-2024 ontwikkeld dat ingaat op drie toetsmomenten: 1) in 2019 de beoordeling van het plan van de instelling; 2) in 2022 de beoordeling van de realisatie van het plan; en 3) vanaf 2023 de evaluatie daarvan. Er is ook een speciaal toetsingskader ontwikkeld. De eerste toetsing bij een instelling was eind 2018. In totaal bezoekt de NVAO 54 instellingen. Veel instellingen combineren het toetsen van de ‘kwaliteitsafspraken’ met de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK).

Kader 2018

Het afgelopen jaar heeft de NVAO Afdeling Nederland een nieuw beoordelingskader gemaakt (Kader 2018) in verband met de invoering van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019. De nieuwe wet geeft de NVAO ook de opdracht om bij te houden of alle secretarissen voldoen aan de onafhankelijkheids- en bekwaamheidseisen. De NVAO heeft hiervoor haar interne procedures vernieuwd en organiseert voor de secretarissen trainingen en terugkombijeenkomsten.