VLAANDEREN

Nieuw Kwaliteitszorgstelsel zet Vlaanderen in Europese kopgroep

Axel Aerden

Directeur Vlaanderen

In Vlaanderen heeft de NVAO de dialoog gevoerd over de toekomst van interne en externe kwaliteitszorg, over de methodologieën die best passen binnen het hoger onderwijs en over het tot stand brengen van een positief kostenbatensaldo voor alle betrokkenen. De uitkomsten van deze gesprekken hebben een plaats gekregen in het nieuwe Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel, dat in mei 2018 unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.


Het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025 schetst hoe er in de toekomst zal worden toegezien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO zal de komende jaren op maat van elke instelling beoordelingen organiseren. Maatwerk past in een vertrouwensrelatie maar vergt van de NVAO natuurlijk inhoudelijke en procedurele wendbaarheid. Dat is een uitdaging die we graag aangaan. Met onze Waarderende Aanpak als basisfilosofie, willen we met dit stelsel een voortrekker zijn in Europa.

Naar de website