Wanneer het hoger onderwijs evolueert

Pieter Caris

Beleidsmedewerker

Bij wijzigingen in het onderwijsaanbod, neemt de NVAO haar poortwachtersrol op. Vanaf het academiejaar 2019-2020 vullen de graduaatsopleidingen (voormalige HBO5-opleidingen) een leemte op tussen het secundair onderwijs op niveau 4 en de bacheloropleidingen op niveau 6. De integratie in de hogescholen maakt dat ze formeel gerekend kunnen worden tot het hoger onderwijs.


Om het lerarenberoep te versterken, werden de specifieke lerarenopleidingen omgebouwd tot educatieve masteropleidingen aan de universiteiten en de Schools of Arts. Zij bieden studenten de mogelijkheid om na de bachelor rechtstreeks te kiezen voor een volwaardige opleiding tot domeindeskundige leraar. Aan de hogescholen komt een educatieve graduaatsopleiding die werkenden leert hoe ze hun zorgvuldig opgebouwde expertise optimaal kunnen overdragen op een nieuwe generatie.


Zowel de graduaatsopleidingen als de educatieve opleidingen doorlopen de Toets Nieuwe Opleiding, een externe beoordeling van de (potentiële) kwaliteit. In 2018 ontvingen we voor beide type opleidingen in totaal 125 aanvraagdossiers.

Unieke data-uitwisseling met de Vlaamse overheid

Jasper Delanoy

Communicatiemanager

Zowel de Vlaamse overheid, de NVAO als hogeronderwijsinstellingen beschikken over heel wat instellings-, opleidings- en accreditatiegegevens. Sinds kort behoort het meervoudig registreren van gegevens tot het verleden, dankzij een grootschalig project dat leidt tot automatische gegevensuitwisseling tussen de NVAO en het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).


Een tastbaar resultaat van deze unieke gegevensuitwisseling is de lancering van een vernieuwd en beter toegankelijker Hogeronderwijsregister. AHOVOKS en de instellingen beheren hierbij het opleidingsaanbod, de NVAO beheert de accreditatiegegevens en dat alles via één unieke bron. Instellingen hoeven hun opleidingsaanbod dus niet langer op verschillende plaatsen te registreren.


In de toekomst zal de NVAO de mogelijkheden van deze unieke gegevensuitwisseling verder benutten. Zo moet het mogelijk gemaakt worden dat instellingen bij hun digitale aanvraag niet langer gegevens moeten invullen die reeds gekend zijn.

Alle Vlaamse besluiten van de NVAO zijn sinds kort ook raadpleegbaar op DEQAR, de Europese ‘Database of External Quality Assurance Results’. De NVAO is een partner in dit project. 

Bekijk project