De cijfers

In totaal kent het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen 86 erkende universiteiten, hogescholen en geregistreerde instellingen. Nederland kent daarnaast nog veel private instellingen. Bijna 1 miljoen studenten bezoeken in totaal ruim 3.000 Nederlandse en 1.200 Vlaamse opleidingen. Omdat goed onderwijs van belang is voor iedere student, beoordeelt de NVAO periodiek in Nederland en in Vlaanderen de hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen.

* studentenaantallen Nederland op basis van instroomcijfers 2018-2019