DE TOEKOMST

Het is voor opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs van belang dat de Nederlandse en Vlaamse accreditatieprocedures helder en transparant zijn en eenvoudig kunnen worden toegepast. Wij hebben met het oog op de vernieuwing van het Vlaamse stelsel en het Nederlandse kader onze interne werkprocessen in 2018 grondig aangepakt, AVG-proof gemaakt en verdergaand gedigitaliseerd.

Ook hebben wij onze website vernieuwd na een uitgebreide survey onder ruim 2.500 stakeholders en gebruikers. De verschillende Vlaamse en Nederlandse accreditatieprocedures worden helder in een stappenplan uiteengezet en voor studenten en panelleden zijn aparte informatiepagina’s aangemaakt. De Vlaamse en Nederlandse kwaliteitszorgstelsels worden toegelicht en de databank met onze besluiten en rapporten is transparant. In 2019 willen wij het online indienen van aanvragen mogelijk maken en werkzaamheden van de panels en commissies vereenvoudigen door een digitaal platform aan te bieden.


De NVAO legt financiële verantwoording af via haar jaarrekening. U kunt de NVAO Jaarrekening 2018 opvragen bij ons bureau in Den Haag.


Contact

Juli 2019

Powered by

Nederland

IJda van den Hout

communicatieadviseur

ij.vandenhout@nvao.net

+31(0)623 10 68 46

Vlaanderen

Jasper Delanoy

communicatiemanager

j.delanoy@nvao.net

+32(0)495 60 24 95