Experiment leeruitkomsten is gaande

In 2018 behandelde de NVAO Afdeling Nederland de laatste aanvragen van opleidingen voor toelating tot het experiment leeruitkomsten: vier aanvragen van één hogeschool voor opleidingen die ieder een eigen onderwijsconcept ter beoordeling voorlegden. Het experiment loopt tot 2021. De rode draad in 2018 vormde de gevoerde monitorgesprekken van de projectgroep experiment leeruitkomsten (waarin het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het onderwijs en de NVAO) met toen deelnemende hogescholen over de voortgang van de implementatie van het onderwijsconcept. In september organiseerde de NVAO voor de opleidingen die twee jaar eerder zijn gestart een informatiebijeenkomst ter voorbereiding op de accreditatiebeoordeling van de betreffende varianten. De huidige fase van het experiment betekent voor de NVAO het beoordelen van daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit in de experimenterende opleidingen.

Hanzehogeschool, eerste hogeschool met ITK

In maart 2018 ontving Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg. De Hanzehogeschool is de eerste Nederlandse hogeschool die de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en succesvol heeft afgerond.