VLAANDEREN

Vlaams hoger onderwijs zelf aan het stuur in het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel

In het bijzijn van het hogeronderwijsveld, de bedrijfswereld, overheid en social-profitsector gaf de NVAO eind 2019 het startschot van het nieuwe Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025. Dat omvat alle instrumenten om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen.


Grootste vernieuwing is dat hogescholen en universiteiten een systeem moeten ontwikkelen om de kwaliteit van hun reeds geaccrediteerde opleidingen zelf te verzekeren. Ze doen hiervoor beroep op een mix van interne en externe deskundigen en ze moeten informatie over de kwaliteit van die opleidingen op hun eigen website publiceren.

“Hogescholen en universiteiten worden nu écht eigenaar van hun kwaliteitsborging. Dan voelt werken aan de kwaliteit van opleidingen niet langer als een apart proces of een last, maar als een evident deel van eenieders werk. De verantwoordelijkheid daarvoor mag niet worden uitbesteed. Dit is geen carte blanche. Daartoe hebben we expliciete vereisten opgenomen in het kwaliteitszorgstelsel.”


Axel Aerden, directeur Vlaanderen

Hoe een instelling dit alles realiseert, wordt door de NVAO om de zes jaar beoordeeld tijdens een instellingsreview. Wie slaagt hoeft dan niet langer elke opleiding apart te laten beoordelen door de NVAO. Alleen nieuwe opleidingen en eerste accreditaties worden nog door een externe NVAO-commissies beoordeeld.

Het stelsel in #90seconden

Hoe waarborgen het hoger onderwijs en de NVAO kwaliteitsvolle diploma's in Vlaanderen?

Een instellingsreview, wat betekent dat eigenlijk?