INLEIDING

De poortwachter voor kwaliteitsvol hoger onderwijs

Anne Flierman, voorzitter & Dirk Broos, vicevoorzitter

De NVAO heeft zich het afgelopen jaar, samen met de peers, in Vlaanderen en in Nederland gebogen over 1.155 beoordelingen. Daarnaast vonden vernieuwingen plaats. Vlaanderen gaf in september het startschot voor het Kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs 2019-2025. De HBO5-opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs omgevormd tot graduaatsopleidingen aan de hogescholen en de specifieke lerarenopleiding (SLO) maakte plaats voor educatieve graduaats- en masteropleidingen. In Nederland is hard gewerkt aan het tijdig voltooien van alle plantoetsen in het kader van de kwaliteitsafspraken, al dan niet tegelijkertijd met de instellingstoets kwaliteitszorg. Op internationaal vlak hebben wij ons gericht op het beoordelen van de Universiteit van Luxemburg en beoordelingen ten behoeve van accreditatie van LUNEX University en vier opleidingen. Daarnaast leerden wij van de (positieve) ervaringen met beoordelingen in het kader van de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.


Als nieuw bestuur van de NVAO ontwikkelen wij nu een strategische beleidsvisie voor de jaren 2021-2026. Samen met de peers bouwen wij zo aan nog beter hoger onderwijs. Want de samenleving staat niet stil. Wij staan daarbij sterk als poortwachter voor kwaliteitsvol hoger onderwijs.

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit.