TERUGBLIK: THEMANUMMER FOQUS-MAGAZINE

Vertrouwen in de toekomstige Vlaamse lerarenopleidingen

Om het lerarenberoep te versterken, werden vanaf academiejaar 2019-2020 de specifieke lerarenopleidingen omgevormd tot educatieve masteropleidingen aan de universiteiten en de Schools of Arts. Zij bieden studenten de mogelijkheid om na de bachelor rechtstreeks te kiezen voor een volwaardige opleiding tot domeindeskundige leraar. Aan de hogescholen kwam een educatieve graduaatsopleiding die werkenden leert hoe ze hun zorgvuldig opgebouwde expertise optimaal kunnen overdragen op een nieuwe generatie.


Bij wijzigingen in het onderwijsaanbod, neemt de NVAO haar poortwachtersrol op. Onafhankelijke commissies hielden in 2019 65 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen tegen het licht; waarvan 64 opleidingen groen licht kregen.


De bevindingen van de NVAO-commissies werden gebundeld in een overzichtsrapport. Het gaat om een algemeen beeld dat uit de beoordelingen naar voren komt en dus niet om bevindingen die voor alle instellingen onverkort van toepassing zijn.


Er is vertrouwen in de potentiële kwaliteit van de nieuwe lerarenopleidingen in Vlaanderen, zo blijkt uit het overzichtsrapport. De instellingen hebben op korte tijd veel werk verzet om deze nieuwe lerarenopleidingen sterk vorm te geven. Ook in de nieuwe lerarenopleidingen gaat er veel aandacht naar maatschappelijke en grootstedelijke uitdagingen. Veel opleidingen zien de gelegenheid om ook het bredere onderwijsveld te versterken


Hoewel de nieuwe lerarenopleidingen de toets doorstaan en er heel wat goede praktijken aan bod kwamen, zijn er ook aanbevelingen. Zo blijft het een uitdaging om stageplaatsen te vinden die voldoende diverse competenties kunnen bijbrengen. En ook de beoogde integratie van het leraarschap en het vakdomein in de educatieve masteropleidingen verdient aandacht. De NVAO vraagt onder meer een Vlaanderenbrede aanpak naar het werkveld toe. De commissie stellen namelijk vast dat de kwaliteit van de stages of het werkplekleren erg afhankelijk is van de goodwill van de betrokken school en mentor.

"Alle belanghebbenden, van overheid tot werkplek, hebben hier een rol en een verantwoordelijkheid om tot brede, structurele maatregelen op Vlaams niveau te komen zodat actieve inzet bij het opleiden van de leraren van de toekomst voor iedereen een meerwaarde biedt.”


Marc Luwel, gewezen bestuurder NVAO 

 THEMANUMMER FOQUS - MEI 2019

In deze editie:

  • Feiten en cijfers over de nieuwe educatieve opleidingen
  • Vertrouwen in de toekomstige Vlaamse lerarenopleidingen
  • Aanbevelingen voor hogescholen en universiteiten, beleidsmakers en het werkveld
  • De rol van de NVAO in het beoordelen van deze opleidingen
  • Link naar het complete overzichtsrapport

BEKIJK DE FOQUS