De cijfers

In totaal kent het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen 156 universiteiten, hogescholen en andere erkende hogeronderwijsinstellingen. Nederland kent daarnaast nog private instellingen. Ruim een half miljoen studenten bezoeken in totaal ruim 3.000 Nederlandse en 1.200 Vlaamse opleidingen. Goed onderwijs is van belang voor de gehele samenleving. Daarom beoordeelt de NVAO op basis van het advies van onafhankelijke deskundigen periodiek de hogeronderwijsinstellingen en hun opleidingen in Nederland en in Vlaanderen.

* studentenaantallen Nederland op basis van instroomcijfers 2018-2019