Nederland

Peers aan het woord:

Els Verhoef

Bestuurder, docent en adviseur in het hoger onderwijs

Els Verhoef is als panelvoorzitter en panellid namens de NVAO betrokken bij de visitaties van hogeronderwijsinstellingen voor de instellingstoets kwaliteitszorg en de planbeoordelingen in het kader van de kwaliteitsafspraken

LEES het interview

Jan Welmers is als panelvoorzitter en panellid namens de NVAO betrokken bij de visitaties van hogeronderwijsinstellingen voor de instellingstoets kwaliteitszorg en de planbeoordelingen in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Jan Welmers

Raad van Bestuur Heliomare

LEES het interview

Wim Boomkamp is als panelvoorzitter namens de NVAO betrokken bij de visitaties van hogeronderwijsinstellingen voor de instellingstoets kwaliteitszorg en de planbeoordelingen in het kader van de kwaliteitsafspraken

Wim Boomkamp

Voorzitter Twente Board, oud-voorzitter College van Bestuur Saxion Hogeschool

LEES het interview