Helder en transparant

Het is voor opleidingen en instellingen in het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs van belang dat de accreditatieprocedures helder en transparant zijn en eenvoudig kunnen worden toegepast. Op onze website worden de Vlaamse en Nederlandse kwaliteitszorgstelsels toegelicht en de verschillende procedures in stappenplannen uiteengezet. Voor panel- en commissieleden en studenten zijn aparte informatiepagina’s beschikbaar. Onze interne processen zijn AVG-proof.
Onze interne kwaliteitszorgcyclus zorgt voor een voortdurende verbetering van onze activiteiten.


De NVAO legt financiële verantwoording af via haar jaarrekening. U kunt de jaarrekening opvragen bij ons bureau in Den Haag.


   Jaarverslag downloaden

Contact

Juli 2020

Nederland

IJda van den Hout

communicatieadviseur

ij.vandenhout@nvao.net

+31(0)623 10 68 46

Vlaanderen

Jasper Delanoy

communicatieadviseur

j.delanoy@nvao.net

+32(0)495 60 24 95