Resultaten Nederland

Kwaliteit bestaande hogeronderwijsopleidingen stabiel hoog

De uitkomsten van de accreditaties in het Nederlandse hoger onderwijs bleken het afgelopen jaar stabiel van hoge kwaliteit: over de hele linie wordt 95 procent van de bestaande opleidingen van hogescholen en universiteiten positief beoordeeld en opnieuw geaccrediteerd. Bij de overige opleidingen worden bij de heraccreditatie voorwaarden opgelegd met een herstelperiode van maximaal twee jaar.Instellingstoets kwaliteitszorg en kwaliteitsafspraken bijna afgerond

Voor 12 instellingen leidde de instellingstoets kwaliteitszorg in 2019 tot een positief besluit. Aan één positief besluit werden voorwaarden verbonden.

Ongeveer 100 panelleden bezochten het afgelopen jaar de bekostigde Nederlandse hogescholen en universiteiten voor het beoordelen van hun plannen voor het besteden van de studievoorschotmiddelen in het kader van de kwaliteitsafspraken. Over 34 plannen bracht de afdeling Nederland het afgelopen jaar een advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoewel de minister nog niet alle besluiten heeft genomen, lijkt ongeveer een derde van de instellingen de plantoets niet in een keer te halen.

Meer nieuwe opleidingen slagen direct voor kwaliteitstoets

HHet percentage nieuwe opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten dat in één keer slaagt voor de beoordeling neemt de laatste jaren toe. Een derde van de nieuwe opleidingen slaagt niet voor de eerste kwaliteitstoets, waardoor voorwaarden worden opgelegd of de aanvraag wordt ingetrokken. Bij de toetreding van nieuwe opleidingen blijft de rol van de NVAO als ‘poortwachter’ van het hoger onderwijs dan ook van belang.

MEER INFORMATIE?

Bekijk de cijfers

Nederland

 Experiment leeruitkomsten 

Het enthousiasme is onverminderd groot

De projectgroep experiment leeruitkomsten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het onderwijs en de NVAO voerde het afgelopen jaar 11 gesprekken met deelnemende hogescholen over de voortgang van de implementatie van het onderwijsconcept. Begin 2019 organiseerde de afdeling Nederland voor de opleidingen een informatiebijeenkomst ter voorbereiding op de accreditatiebeoordeling van de betreffende varianten. De NVAO beoordeelt in deze fase van het experiment de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit. Het experiment loopt tot 2021. Het experiment leeruitkomsten maakt nog steeds veel energie vrij in de hogescholen. Het enthousiasme is onverminderd groot over de mogelijkheden van de nieuwe aanpak, maar tegelijkertijd blijkt dat zowel studenten als docenten de mogelijkheden van het gebruikte concept nog beter kunnen benutten.