Resultaten Vlaanderen

Er is een wereld te winnen in het onderwijs.

Hoe houdt onderwijs de pas met een veranderende wereld? We leven steeds langer, we consumeren steeds meer. In Vlaanderen klinkt de roep luid naar voldoende en goed hoogopgeleide beroepsprofielen. Als het aankomt op het aantal jongeren met een diploma hoger onderwijs leggen we de lat dan ook hoger dan de Europese doelstelling. Er is een wereld te winnen in het onderwijs.


De afgelopen jaren zijn daarom belangrijke hervormingen doorgevoerd in het Vlaamse hoger onderwijs: de komst van de nieuwe graduaats- en educatieve opleidingen. Bij wijzigingen in het onderwijsaanbod, neemt de NVAO haar poortwachtersrol op. We doen dat gelukkig niet alleen. Bij de beoordeling van opleidingen kunnen we rekenen op honderden experten uit het werkveld, uit de wereld van kwaliteitszorg en die van (hoger) onderwijs. Die externe blik is van cruciaal belang om de realiteit waartoe hoger onderwijsopleidingen (moeten) opleiden goed voor ogen te houden. Afgelopen jaar beoordeelde NVAO afdeling Vlaanderen zo 109 graduaatsopleidingen en 65 educatieve graduaats- en masteropleidingen. 92 procent van hen kreeg groen licht, 5 procent kreeg een negatief oordeel en 3 procent van de aanvragen werden voor besluitvorming ingetrokken.


Daarnaast werden in het brede Vlaamse hoger onderwijs drie nieuwe opleidingen erkend en werden 16 bestaande opleidingen positief beoordeeld. 28 professionele en 126 academische opleidingen kregen een verlenging van hun accreditatie op basis van een positieve instellingsreview.


Ook wij zorgen er voor dat de toolbox waarmee we toezien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen blijft innoveren. Het nieuwe Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel, dat na de zomer 2019 feestelijk werd gelanceerd, geeft ons instrumenten in handen die mee zijn met de tijd en op maat van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Zo stoomt niet alleen het hoger onderwijs, maar ook NVAO zich klaar voor de wereld die te winnen valt in ons onderwijs.

Dirk Broos, vicevoorzitter