EUniQ

In mei 2019 startte het door de EU gesubsidieerde project Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Network (EUniQ). Dit project wordt gecoördineerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De afdeling Vlaanderen voert het projectmanagement. Doel van het project is om een Europees kader voor de externe kwaliteitszorg van European Universities te ontwikkelen. Aan het project nemen 17 organisaties deel: zes ministeries van Onderwijs, drie Europese stakeholderorganisaties en acht kwaliteitszorgorganisaties. In oktober vond in Rome een kick-of bijeenkomst plaats voor de allianties die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de komende drie jaar hun model voor een European University uit te testen. Tevens werden de bouwstenen voor een Europees kwaliteitszorgkader besproken en de voorbereidingen getroffen om het Europese conceptkader in 2020 uit te testen door middel van evaluatieprocedures van vier allianties.

FaBoTo+

In december droeg de NVAO bij aan de organisatie van een Peer Learning Activity (PLA) en voorafgaande survey over de European Approach. De PLA werd georganiseerd binnen het EU gesubsidieerde project “Facilitating the Use of Bologna Tools in higher education” (FaBoTo+) dat wordt gecoördineerd door Nuffic en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nederlandse vertegenwoordigers van joint programmesconsortia en enkele van hun buitenlandse partners namen deel en verzorgden presentaties. Conclusies en actiepunten voortkomend uit de bijeenkomst zijn beschreven in een rapport.

Jeroen Huisman is sinds april 2019 lid van het Algemeen Bestuur van de NVAO.

Jeroen Huisman

Professor of Higher Education, CHEGG Ghent University

LEES HET INTERVIEW