Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Wij zijn de onafhankelijke kwaliteitszorgorganisatie die sinds 2005 in Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs borgt en de kwaliteitscultuur binnen de hogescholen en universiteiten in beide regio’s bevordert. Wij accrediteren bestaande en nieuwe hogeronderwijsopleidingen en beoordelen de kwaliteitszorg van de instellingen.


Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Op basis van onze oordelen worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. We baseren onze beoordelingen op advies van erkende deskundigen.


We willen er toe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland erkend wordt als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan ons is toegekend, willen wij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen.


We wisselen van gedachten en werken samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten- en koepelorganisaties in Nederland, Vlaanderen, Europa en daarbuiten.


Op ons bureau in Den Haag werken circa 60 Nederlandse en Vlaamse medewerkers.