TERUGBLIK: THEMANUMMER FOQUS-MAGAZINE

Graduaatsopleidingen, beloftevolle toegangspoort tot het Vlaams hoger onderwijs

Vanaf het academiejaar 2019-2020 vullen de graduaatsopleidingen (voormalige HBO5-opleidingen) een leemte op tussen het secundair onderwijs op niveau 4 en de bacheloropleidingen op niveau 6. De integratie in de hogescholen maakt dat ze formeel gerekend kunnen worden tot het hoger onderwijs.


Om deze opleidingen te mogen aanbieden moeten instellingen een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen. In 2019 beoordeelde NVAO zo 109 graduaatsopleidingen, waarvan 96 opleidingen groen licht kregen.

“De beoordeling van de graduaats- en educatieve opleidingen waren het sluitstuk van twee belangrijke werven in het hoger onderwijs om meer jongeren de weg naar het hoger onderwijs en het lerarenberoep te doen vinden. Onze commissies spreken hun vertrouwen uit in de potentiële kwaliteit van deze opleidingen. Evident zijn er ook aanbevelingen. Binnen enkele jaren zullen we de graduaats- en educatieve opleidingen opnieuw beoordelen in een eerste accreditatieronde. Dan zal het niet meer gaan om de potentiële kwaliteit maar wel om de gerealiseerde kwaliteit. Daarbij zullen we uiteraard bijzondere aandacht besteden aan de aanbevelingen.”


Dirk Broos, vicevoorzitter

De bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies, inclusief NVAO’s eigen inzichten, werden verzameld in een handig en toegankelijk overzichtsrapport.


Uit de beoordelingen blijkt vertrouwen in de potentiële kwaliteit van de graduaatsopleidingen. De nieuwe graduaatsopleidingen zetten onder meer in op flexibiliteit en stellen de student meer nog dan in andere opleidingen centraal. Maar er zijn ook aanbevelingen. De grootste uitdaging blijkt een goede invulling van het werkplekleren. Zowel de overheid, de hogescholen als het werkveld zelf hebben hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Opleidingen kunnen in de toekomst meer aandacht hebben voor innovatie bij het ontwikkelen van het onderwijsaanbod voor zij-instromers.

THEMANUMMER FOQUS - SEPT 2019

In deze editie:

  • Feiten en cijfers over de nieuwe graduaatsopleidingen
  • Veelbelovende start van de Vlaamse graduaatsopleidingen
  • Aanbevelingen voor hogescholen, beleidsmakers en het werkveld
  • De rol van de NVAO in het beoordelen van deze opleidingen
  • Link naar het complete overzichtsrapport

BEKIJK DE FOQUS