Internationale activiteiten

Beoordeling in Luxemburg

De NVAO werd door het Luxemburgse ministerie van hoger onderwijs en onderzoek gevraagd om twee beoordelingsprocedures uit te voeren, namelijk de onderwijsevaluatie van de Universiteit van Luxemburg en beoordelingen ten behoeve van accreditatie van LUNEX University alsmede vier opleidingen. De afdeling Vlaanderen heeft de procedures in 2019 voorbereid; de locatiebezoeken vinden plaats in 2020.

European Approach

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes is een internationaal door de ministeries van Onderwijs goedgekeurde beoordeling van internationale joint programmes waarbij in principe één beoordeling nodig is die door andere landen wordt overgenomen en erkend zonder additionele voorwaarden. De NVAO was actief betrokken bij het vormgeven van deze internationale beoordeling. De ervaringen zijn positief. Vorig jaar is een nieuwe opleiding in Nederland geaccrediteerd die inmiddels bij alle betrokken partners is goedgekeurd. Daarnaast is de eerste aanvraag ontvangen die werd beoordeeld door een buitenlandse zusterorganisatie.