Vertrouwen in kwaliteit 

Uit de adviezen van de commissies blijkt dat voor de nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen voldoende generieke kwaliteitswaarborgen voorhanden zijn.


Een toets nieuwe opleiding is natuurlijk een plantoetsing. Commissies dienden na te gaan of de voorgestelde opleiding de potentie had om eens aangeboden de vereiste basiskwaliteit waar te maken en een waardevol diploma af te leveren.


Uit de adviezen van de commissies blijkt dat heel wat sterke punten en aandachtspunten gemeenschappelijk waren overheen verschillende instellingen.

STERKE PUNTEN >

DOSSIER EDUCATIEVE

STERKE PUNTEN