DOSSIER EDUCATIEVE

AANBEVELINGEN

Het werkveld: de school

Het betrekken van het werkveld en stageplaatsen keert regelmatig als aanbeveling terug.

Netwerk stagementoren

Het vormen van een netwerk met betrouwbare stagementoren, blijkt voor vele opleidingen een uitdaging. Opleidingen willen hen graag betrekken via het aanleveren van projectopdrachten, de toetsing van het eindniveau van de studenten, alsook de verdere ontwikkeling van de opleiding zelf.

AANBEVELINGEN

  • vanuit de opleiding de verwachtingen en eisen ten aanzien van studenten en de stageplaats goed expliciteren
  • coachen van de stagementoren in begeleidingsvaardigheden en de manier waarop zij betrokken zullen zijn bij de beoordeling
  • ontwikkelen van een traject voor professionalisering
  • uitwerken van een plan voor structurele samenwerking met het werkveld