Deze FOQUS wil enkele hoofdpunten belichten uit de overzichtsrapportage rond de educatieve opleidingen in Vlaanderen. Die schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen van de onafhankelijke en externe commissies, met uitzondering van NVAO's eigen inzichten. Voor de volledige weerslag kunt het overzichtsrapport zelf raadplegen.

INLEIDING

Vertrouwen in de toekomstige Vlaamse lerarenopleidingen

Axel Aerden, directeur Vlaanderen NVAO

Eén van de grote werven van de voorbije legislatuur was de hervorming van de lerarenopleiding, met als doel zowel de lerarenopleiding als het lerarenberoep te versterken. De specifieke lerarenopleiding (SLO) zoals die vandaag bestaat, maakt plaats voor 59 nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. Daarmee verhuizen de opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs naar de hogeronderwijsinstellingen.


Vooraleer ze mogen starten moeten ze eerst groen licht krijgen van de NVAO. De educatieve graduaats- en masteropleidingen worden namelijk aanzien als nieuwe opleidingen. Ze moeten daarom een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen, waarbij een onafhankelijke commissie van deskundigen nagaat of alle vereisten aanwezig zijn om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en een waardevol diploma af te leveren. 


Tijdens de beoordelingen hebben de commissies en de NVAO een veld in beweging gezien. Op korte tijd is er enorm veel werk verzet in de instellingen om deze nieuwe lerarenopleidingen sterk vorm te geven, ondanks de tijdsdruk. Een tijdsdruk die ook de NVAO mocht ervaren in haar procedures. 


Uit de adviesrapporten blijkt alvast dat de commissies vertrouwen hebben in de kwaliteit van de educatieve opleidingen. Welteverstaan: het gaat hier om de potentiële kwaliteit. In het academiejaar 2022-2023 zal de NVAO de educatieve opleidingen opnieuw beoordelen in een eerste accreditatieronde, deze keer met oog op de gerealiseerde kwaliteit. Daarbij zal de NVAO bijzondere aandacht besteden aan de elementen die in het overzichtsrapport naar voren zijn gekomen. Het is aan de opleidingen om de komende jaren hun sterke punten te verzilveren en de aanbevelingen ter harte te nemen.