Flexibile trajecten

BIJ HEEL WAT OPLEIDINGEN NOG EEN WERKPUNT

De flexibiliteit waarop wordt omgegaan ten aanzien van de zij-instromers, mensen die reeds eerder verworven ervaring of diploma’s hebben, is bij sommige opleidingen lovenswaardig (zie ook 'sterke punten'). Bij heel wat andere opleidingen is dit echter nog een werkpunt. Doorheen vele van de adviesrapporten komt namelijk naar voren dat instellingen er beter over kunnen waken dat de flexibiliteit voor de zij-instromers is geborgd. 

"Flexibiliteit zorgt ervoor dat aan de specifieke noden van de zij-instromende studenten wordt voldaan, en zij dezelfde kansen krijgen als reguliere studenten."

Ook moet gewaakt worden over de startcriteria van deze zij-instromers, vooral in de educatieve graduaatsopleidingen, zodat er duidelijke verwachtingen bestaan van de voorkennis van de leerinhouden die nodig zijn om de opleiding aan te vatten. Hierbij aansluitend moet nagegaan worden of het behalen van het beoogde eindniveau voor de student haalbaar is. Opleidingen kunnen dit bijvoorbeeld ondervangen door maatregelen te nemen zoals persoonlijke intakegesprekken, wat in sommige aanvraagdossiers reeds aan bod kwam.


Hoewel sommige opleidingen reeds op de goede weg zijn om de zij-instromers optimaal te kunnen ondersteunen door middel van onderwijstechnologie, raden commissies in heel wat adviesrapporten aan hier nog sterker op in te zetten via blended learning. Zo kan de digitale leeromgeving uitgebouwd worden tot een volwaardig interactief platform tussen student, mentor, stagebegeleider en vakdidacticus. Daarnaast kan de ICT-infrastructuur sterker vorm worden gegeven als collaboratief facilitator voor zowel afstandsleren als werkplekleren.

AANBEVELINGEN

  • visie of beleid ontwikkelen rond flexibele trajecten
  • waken over de startcriteria van zij-instromers door maatregelen te nemen zoals persoonlijke intakegesprekken
  • sterker inzetten op begeleiding zij-instromers door onderwijstechnologie

Hoewel sommige opleidingen reeds op de goede weg zijn om de zij-instromers optimaal te kunnen ondersteunen door middel van onderwijs-technologie, raden commissies in heel wat adviesrapporten aan hier nog sterker op in te zetten via blended learning.

DOSSIER EDUCATIEVE

AANBEVELINGEN