DOSSIER EDUCATIEVE

STERKE PUNTEN

Grotere focus op zij-instromers

FLEXIBELE AANPAK CVO'S STIMULEERT 

Centra voor Volwassenenonderwijs blinken uit in hun flexibele aanpak via deeltijdse trajecten, afstandsonderwijs en trajecten voor werkenden. Terwijl onderwijs aan hogeronderwijsinstellingen doorgaans zeer sterk afgestemd is op de generatiestudent, zullen de educatieve graduaats- en masteropleidingen straks ook trajecten aanbieden voor zij-instromers. Dit zijn mensen die reeds eerder verworven ervaring of diploma’s hebben. Bij de educatieve master krijgen zij tevens een verkort traject, die in samenwerking met de Centra voor Volwassenenonderwijs, en op hun vestigingsplaatsen worden ingericht. Zo wordt de ervaring van de Centra voor Volwassenenonderwijs met deze doelgroep binnengebracht in de instellingen.


In lijn hiermee is het vermeldenswaardig hoe bepaalde instellingen omgaan met het thema onderwijstechnologie. Zo zijn het gebruik van en de toepassing van blended learning nog niet overal vanzelfsprekend, toch leveren enkele instellingen een enorme inspanning om deze te integreren als onderwijsmethode. Instellingen werkten hier projecten voor uit of hadden reeds een samenwerking lopende met Centra voor Volwassenenonderwijs.