FEITEN 

Educatieve opleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 vervangen de educatieve graduaats- en masteropleidingen de specifieke lerarenopleidingen (SLO's). Dat is één van de hervormingen, voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, met als doel zowel de lerarenopleiding als het lerarenberoep te versterken. Nieuw is bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding aan de universiteit volledig ingebouwd zit in het gewone bachelor-mastertraject. Studenten die kiezen voor een educatieve master kunnen zo met hun master-diploma ook onmiddellijk als leraar aan de slag.

‘De versterking van de lerarenopleiding is een hervorming die een antwoord wil bieden op een van de grootste uitdagingen van het onderwijs de komende jaren: met name hoe ervoor gezorgd kan worden dat we de komende jaren voldoende leraren hebben, en dat die leraren de best mogelijke opleiding hebben genoten.’

VERSLAG COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAAMS PARLEMENT

Educatieve graduaatsopleidingen

Experten uit het werkveld (bv. bakker) kunnen aan de slag als leraar in het secundair onderwijs in praktijkgerichte vakken wanneer ze minstens drie jaar nuttige beroepservaring hebben. Vandaag volgen zij een specifieke lerarenopleiding aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Voor hen komt er vanaf volgend academiejaar een educatieve graduaatsopleiding aan de hogescholen. Zo worden de opleidingen en studenten volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Deze trajecten hebben een studieomvang van 90 studiepunten. 

Educatieve masteropleidingen

Wie nu aan de universiteit studeert en straks voor de klas wil staan, moet eerst een masterdiploma behalen en daarna een specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Vanaf komend academiejaar zullen universiteitsstudenten een positieve keuze kunnen maken om leraar te worden via een educatieve master, zoals in Nederland reeds bestaat. De lerarenopleiding wordt dan volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject. Dat betekent dat studenten die kiezen voor een educatieve master ook onmiddellijk met hun masterdiploma als leraar aan de slag kunnen. Aan de hogescholen zullen educatieve masters worden ingerichten rond de kunsten.


Het opleidingsprogramma van de educatieve master vormt een geïntegreerd geheel van leraarschap, vakdidactiek en vakinhoudelijke competenties en kennis in een domein, bijvoorbeeld economie of wetenschappen en technologie.


De educatieve masteropleidingen zullen worden aangeboden met een omvang van 90 of 120 studiepunten. Wie reeds over een diploma in een bepaald domein beschikt kan toegang krijgen tot het verkort traject. 

CHECK OP KWALITEIT

NVAO'S ROL >