INLEIDING

Vertrouwen in nieuwe graduaatsopleidingen

Axel Aerden, directeur Vlaanderen

Heel wat studenten nemen dit academiejaar plaats op de collegebanken van een van de vele ‘nieuwe’ graduaatsopleidingen in Vlaanderen. Voorheen waren het vooral volwassenen die al een job hadden en via een 'oude' HBO5-opleiding in het volwassenenonderwijs een diploma haalden. Door de omvoring van HBO5-opleidingen naar graduaatsopleidingen verhuizen zij van de Centra voor Volwassenonderwijs naar de hogescholen. Zo kunnen nu meer jongeren de stap naar het hoger onderwijs zetten.

‘We blijken we nog maar aan het begin te staan van de ontwikkeling van niveau 5 als een eigenstandig niveau, met een duidelijk eigen inhoudelijk profiel.’

Voor hogescholen deze graduaatsopleidingen mogen aanbieden, moeten ze eerst groen licht van de NVAO krijgen. Ze moeten daarom een toets nieuwe opleiding (TNO) doorlopen, waarbij een onafhankelijke commissie van deskundigen nagaat of alle vereisten aanwezig zijn om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en een waardevol diploma af te leveren.

Voor de toetsing van de nieuwe graduaatsopleidingen werd door de NVAO, in nauw overleg met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), een aangepast beoordelingskader uitgeschreven. 

Afgelopen jaar beoordeelden commissies zo 117 aanvragen voor nieuwe graduaatsopleidingen in Vlaanderen. Een overzichtsrapport bundelt nu alle inzichten van de commissies en de NVAO. Uit het rapport blijkt dat er vertrouwen is in de potentiële kwaliteit van de nieuwe graduaatsopleidingen. Hoewel het overgrote deel de toets hebben doorstaan en er heel wat goede praktijken aan bod zijn gekomen, zijn er ook aanbevelingen.

Deze overzichtsrapportage is gericht op een breed publiek en schetst een algemeen beeld van de beoordelingsprocedures en de inhoudelijke bevindingen en overwegingen van de beoordelingscommissies. De overzichtsrapportage wordt afgerond met de inzichten die de NVAO door deze beoordelingen heeft verworven.


Waar de NVAO deze keer de potentiële kwaliteit beoordeelde, zal zij in de periode 2024-2027 de graduaatsopleidingen opnieuw beoordelen in een eerste accreditatieronde. Dan zal het niet meer gaan om de potentiële kwaliteit maar wel om de gerealiseerde kwaliteit. Daarbij zal ze bijzondere aandacht besteden aan de elementen die in de overzichtsrapportage naar voren zijn gekomen.

Afgelopen jaar beoordeelde NVAO meer dan honderd aanvragen voor nieuwe graduaatsopleidingen in Vlaanderen en bundelde haar eigen inzichten en die van de beoordelingscommissies in een handig overzichtsrapport. Deze FOQUS wil enkele hoofdpunten hieruit belichten. Voor de volledige weerslag kunt u het rapport zelf raadplegen.