DOSSIER GRADUAATS

AANBEVELINGEN

Aandachtspunten leiden tot aanbevelingen

Elke instelling heeft vanzelfsprekend een eigen identiteit die duidelijk naar voren komen in de nieuwe opleidingen.


Toch zijn er instellingsoverschrijdende thema’s waarvoor de commissies aanbevelingen hebben geformuleerd. Het gaat om een algemeen beeld dat uit de beoordelingen naar voren komt en dus niet om aanbevelingen die voor alle instellingen onverkort van toepassing zijn.

Aanbevelingen