Flexibiliteit voor zij-instromers

Bij de ontwikkeling van het onderwijsaanbod is  niet altijd voldoende aandacht voor de doelgroep van de zij-instromers. Commissies zien een tendens om eerst het modeltraject voor generatiestudenten uit te werken, en om pas later in te zetten op een flexibel aanbod aangepast aan de noden van de zij-instromers. Waar een avond- of weekendtraject aangeboden wordt, blijkt dit vaak een doorslag van het modeltraject voor generatiestudenten.

Opleidingen kunnen in de toekomst meer aandacht hebben voor innovatie bij het ontwikkelen van het onderwijsaanbod voor zij-instromers.

Zo zouden opleidingen het verwerven van leerresultaten door zij-instromers kunnen herbekijken en bijvoorbeeld alternatieven kunnen ontwikkelen voor de contacturen opgenomen in hun modeltrajecten. Hierdoor zal er ook bijzondere aandacht zijn voor de invulling van het werkplekleren en andere noden, kenmerken en wensen van zij-instromers. De ontwikkeling van een helder instroombeleid is daarbij noodzakelijk.

Enkel zo verliezen de hogescholen de oorspronkelijke doelgroep van de CVO’s niet uit het oog. Hierbij kunnen de graduaatsopleidingen onderwijsinnovaties zoals blended learning en digitaal leren prominenter inzetten om met meer flexibiliteit alle doelgroepen in alle trajecten vlot te bereiken.

DOSSIER GRADUAATS

AANBEVELINGEN

Eigen noden

Een zij-instromer is een student die een studie combineert met een gezins- en/of werksituatie en die, door hun beroepservaring en/of vorige studies, eerder verworven kennis en ervaring naar de opleiding brengt. Deze ervaringen kunnen verworven zijn in een andere sector dan die van de nieuwe studie. Hierdoor zal ook aandacht moeten zijn voor de invulling van het werkplekleren en andere noden, kenmerken en wensen van deze zij-instromers