Eigen sterktes

COMMISSIES WAARSCHUWEN VOOR 'BACHELOR-LIGHT' 

Graduaatsopleidingen worden gepositioneerd als derde toegangspoort tot het hoger onderwijs, naast de bacheloropleidingen met een professionele en een academische gerichtheid. De graduaatsopleidingen bevinden zich op onderwijsniveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Het secundair onderwijs situeert zich op niveau 4 en zowel academische als professionele bacheloropleidingen op niveau 6.


Gegradueerden kunnen na hun graduaatsopleiding instromen in een bacheloropleiding met professionele gerichtheid, aan de hand van een aanvultraject, en zo een bachelordiploma behalen. Ze kunnen niet op eenzelfde manier doorstromen naar een bacheloropleiding met academisch gerichtheid of een masteropleiding. Zo is meteen duidelijk dat graduaatsopleidingen een goed evenwicht dienen te bewaren tussen niveau 4 en 6.


Daarbij hebben commissies vaak heel uitdrukkelijk aandacht gegeven aan wat als een “bachelor light” werd bestempeld en ervoor gewaarschuwd de eigenheid van de graduaatsopleiding tegenover de “professionele bachelor” te bewaken. 

DOSSIER GRADUAATS

AANBEVELINGEN